De weg op zonder rijbewijs

Het lijkt een utopie, de weg op zonder rijbewijs B op zak. Toch is het mogelijk door een maas in de wet. Deze zorgt ervoor dat veel jongeren, zelfs onder de achttien de weg opgaan met een volledige auto, met alles er op en er aan. Enige beperking aan de auto is dat er een beperking zit op de snelheid. De auto kan niet harder als 45 kilometer per uur. Daardoor zijn autowegen en snelwegen taboe, maar over de B-wegen en in de bebouwde kom mag je gaan en staan waar je wil.

Voor de wet worden de auto's voertuigen met beperkte snelheid. In die categorie vallen ook landbouwvoertuigen. De eisen wat betreft het noodzakelijke rijbewijs zijn hetzelfde. Feitelijk ontbreekt elk vereiste van een rijbewijs. Daardoor mogen jongeren vanaf zestien jaar er mee rijden. Er hoeft alleen een certificaat te worden gehaald. Dit certificaat is formeel geen rijbewijs, en valt dan ook onder de Arbo-wetgeving. De auto valt daarna ook niet meer onder de APK-keuring, want deze is er niet voor deze categorie voertuigen. 

Daarmee zijn ook de grootste bezwaren tegen deze vorm van autorijden opgenoemd. De hoeveelheid rijtraining die genoten wordt voordat men de weg opgaat is minimaal. Doordat de auto's niet meer onder het normale regime vallen, is er over de kwaliteit van de auto's niet veel meer te zeggen. Er is voor deze voertuigen geen APK. Critici verwachten dan ook dat er kwaliteitsproblemen gaan komen met de omgebouwde auto's. Vooral op het gebied van banden, remmen en verlichting baart dat veel mensen zorgen. 

Een ander bezwaar is de manier waarop de ombouw plaatsvindt. Deze gebeurt door een wijziging in de versnellingsbak. Kenners zeggen dat de wijziging makkelijk ongedaan is te maken, en moeilijk te constateren voor de politie. Verkopers die zich in een branche-organisatie hebben verenigd, willen dat de voertuigen niet meer verzekerd worden voor jongeren onder de 18. Ook zouden er wijzigingen moeten komen in verband met de keuring van deze voertuigen. Dat zou er toe moeten leiden dat het stiekem terugdraaien van de ombouw moeilijker wordt. 

Voor volgend jaar staat een eerste grote wijziging op stapel. Rijbewijsloos rondrijden met de voertuigen is dan verleden tijd. Dan wordt het T-rijbewijs voor landbouwvoertuigen verplicht. Deze gaat ook het certificaat vervangen. Zeker is dat de eisen voor het T-rijbewijs hoger gaan zijn als die voor het huidige certificaat.

Wegenbelastingberekening