Herziening autobelasting

Het kabinet laat in de miljoenennota van 2015 weten dat de belastingen worden herzien. Echter de uitwerking van deze wijzigen schuift het kabinet nog even voor zich uit. De belastingen van auto’s zal vanaf 2016 gaan veranderen.

In de miljoenennota word genoemd dat de co2 grens van auto’s wordt herzien en zo-niet aanscherpt word. Dit zorgt uiteraard voor extra inkomsten voor het rijk. Ook worden er plannen gemaakt om de bijtelling op zuinige auto’s te verlagen. 

De veranderingen van de belastingen heeft de staatssecretaris vooruitgeschoven. Dit betekend dus dat er nog geen duidelijk is wanneer de veranderingen in de autobelastingen worden doorgevoerd en hoe deze veranderingen vorm gaan hebben.

Wegenbelastingberekening