Wegenbelasting stijgt in 2015

Wie een auto bezit weet dat je daardoor ook aan de wegenbelasting vastzit. Een tweede feit dat je elke keer weer tegenkomt zijn de opcenten, die per provincie verschillen. Het Rijk verwacht dat in 2015 de opbrengst van de wegenbelasting stijgt tot 5,5 miljard. In dit bedrag zitten ook de opcenten van de provincies. Uiteindelijk strijkt het Rijk zo'n vier miljard euro op. De overige anderhalf miljard euro wordt verdeeld door de provincies.

Wat niet veel mensen weten is dat de opcenten worden bepaald door de provincies zelf. In 2015 zijn er zes provincies die het wel goed vinden. Zij verhogen de opcenten niet. Friesland wil een nieuw stuk snelweg aanleggen tussen Dokkum en Nijega en verhoogt de opcenten met vier procent. Drenthe en Gelderland gaan voor een verhoging van twee procent. De overige provincies zitten daar ergens tussenin. Het Rijk bepaalt het tarief voor de wegenbelasting zelf. Dat tarief gaat met net geen  1 procent omhoog.

Over het algemeen is de opbrengst van de wegenbelasting in de afgelopen jaren flink toegenomen. Enige jaren geleden was de opbrengst nog ruim drie miljard euro. Zowel het Rijk als de provincies hebben hun deel van de wegenbelasting flink verhoogd in de loop der tijd.  Met alle stijgingen en wijzigingen in de afgelopen jaren is de heilige koe daardoor volgens sommigen een melkkoe geworden. De belastingdruk op brandstoffen is enorm hoog. De dalende olieprijzen op het moment dat dit geschreven wordt, maken veel goed, maar men vergeet de percentages zeker niet. Nu ook de wegenbelasting gestaag groeit, is de hoeveelheid belasting die opgebracht wordt door automobilisten behoorlijk groot. Voorlopig wordt de rekening daarvoor betaald door de autoverkoop en de tankstationhouders. De verkoop van nieuwe en gebruikte auto's en brandstof loopt terug. De consument let ondertussen op zijn geld, en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen.

Wegenbelastingberekening